Chifemo

Chifemo (Nge. breath) kana femo uye pahuwandu mafemo.

Tarisai futiEdit