Chikwauro

Chikwauro kana chidza (a small piece of wood with flat side for beating floors).

  • chidza (a beetle for beating floor or earth around a post).
  • Dika kana chirovo (wooden beetle for floor beating). Pakuwanda toti matika. Uyu uri mutauro weChiKaranga.
  • Muhori, mududu kana rondo (Hole from which soil for smearing floors is excavated, and in which it is prepared) kureva gomba rinocherwa dhaga rekudzurura imba.