Rupande rweMuravanegumi

(runangakatsva kubva kuChimedu cheMuravanegumi)

Muchidzidzo masvomhu shoko rokuti Rupande rweMuravanegumi (decimal fraction in English) rinoreva Rupande rwakanyorwa divi rechisazita riri gumi ari kutambanurwa nepawa rakakodzera. Chimedu cheMuravanegumi chinopangidzwa kuchinyorwa koma kuruboshwe kwemberengi - kana zvadai chisazita chinenge chisisanyorwe. Ana zero vanotsvetwa pakati pekoma nemberengi kana zvakakodzera kuti nhamba dzemberengi dzigonyorwa panzvimbo yakarungama.

Ngatitarisei somuenzaniso zviChimedu zvinotevera: 8/10, 83/100, 83/1000, and 8/10000; kana zvoshandurwa kupinda paMuravanegumi zvinonyorwa sezvizvi: 0.8, 0.83, 0.083, and 0.0008.


Kurerutsa Mutauro

chinjirudza

Saka ngatimbotorai muenzaniso weRupande rweMuravanegumi richiverengwa kuEnglish nekuChiShona.

  • KuEnglish vachiona 0.286 vanoti, zero comma two eight six.
  • KuChiShona tichiona 0.286 tinenge toti, zero koma mbiri nomwe nhanhatu.
  • KuEnglish vachiona 12.286 vanoti, twelve comma two eight six.
  • KuChiShona tichiona 12.286 tinenge toti, gumi nembiri koma mbiri nomwe nhanhatu.


Zvingaita sokurema kutaura pakutanga asi nokujairira zvinoendeka fani.