• Chimwe (One, single) kurva chinhu chiri choga chisina chakabatana nacho.
  • Chimwe (United in a single purpose, plan; group etc) zvichireva kubatana pamwe.
  • Chimwe (Another thing that may be different or similar) zvichireva chisiri echo chiri pano kana chiri muruwoko, asi kuti chepiri chingadaro chakafanana kana kusiyana nechekutanga.

Mitauro yeBantu

chinjirudza
  • VaGungu vanoti hamwei̱ (adv. together; in the company of s.b. else, not in isolation) vachireva pamwechete
  • VaLenje vanoti -mwi (another of the same kind) kureva chimwe chakafanana nechekutanga. Sokuti chomwe (Alike).
  • VaLenje vanoti chomwe (the same - thing, kind or way) kureva chimwe.
  • VaLenje vanoti komwe (one; once) kureva kamwe.
  • VaFipa vanoti iljonga kana conga (n. one) kureva chimwe.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.