Chinokoro

Chinokoro (Scoop) zvinoreva mudziyo unoshandiswa kunokora hungava hupfu, kana mbesa.

TsikaEdit

  • Chinokura chinokotama musoro we gudo wave chinokoro.