Chipfambi (Prostitution in English) zvinoreva tsika yokunge vanhu vachibhadharwa mari kuti vararwe navo pabonde. Tsika iyi ine vanhu vanobhadharwa vari mahure kana pfambi dzechikadzi asi mune dzimwe nzvimbo kunonzi kune pfambi dzechirume.

Pfambi ichitsvaka vanoda kuTorino, Italy, 2005
Pfambi kuTijuana, Mexico

Nekumwe kutaura kunonzi kupfeva, kufeva kana kuhura (to live as a prostitute or harlot).

Kana munhu asingq garisike panhu 1

Kunonzi vamwe vanopinzwa muchipfambi sevaranda kune dzimwe nyika. Vamwewo vanopinda senzira yokutsvaka nayo mari yekurarama vamwe vachipinda nekuda kutsvaka mari yokutenga zvinodhaka.

Mamwe Mazwi

chinjirudza

Mamwe mazwi anoreva mukadzi anoita chipfambi ndeaya: govedzi, chipfeve, chifeve.

  • Nzenza
  • Chipfambi (the habits of a prostitute, that which evidences prostitution)???.
  • Hupfambi (prostitute's nature, qualities and physical appearance which is essential in a prostitute)???.

Mitauro yeBantu

chinjirudza
  • MaZulu vanoti feba (n. Carry on prostitution ; indulge in habitual, unlawful, sexual intercourse) vachireva kupfeva. Sokuti: ukufeBa naHonde vachireva kupfeva naHonde.
  • MaZulu vanoti isifebe (prostitute, habitually immoral person) kureva chipfeve.
  • VaGungu vanoti kutaaruuka (v. be sexually promiscuous like a prostitute). Mamwe mazwi: bu̯taaru̱u̱ki (n. prostitution) kureva chipfambi. Mutaaruuki kureva pfambi.