Chipfambi

Pfambi ichitsvaka vanoda kuTorino, Italy, 2005

Chipfambi (Prostitution in English) zvinoreva tsika yokunge vanhu vachibhadharwa mari kuti vararwe navo pabonde. Tsika iyi ine vanhu vanobhadharwa vari mahure kana pfambi dzechikadzi asi mune dzimwe nzvimbo kunonzi kune pfambi dzechirume.

Nekumwe kutaura kunonzi kupfeva, kufeva kana kuhura (to live as a prostitute or harlot).

Kunonzi vamwe vanopinzwa muchipfambi sevaranda kune dzimwe nyika. Vamwewo vanopinda senzira yokutsvaka nayo mari yekurarama vamwe vachipinda nekuda kutsvaka mari yokutenga zvinodhaka.

Mamwe MazwiEdit

Mamwe mazwi anoreva mukadzi anoita chipfambi ndeaya: govedzi, chipfeve, chifeve.

  • Nzenza
  • Chipfambi (the habits of a prostitute, that which evidences prostitution)???.
  • Hupfambi (prostitute's nature, qualities and physical appearance which is essential in a prostitute)???.

Mitauro yeBantuEdit

  • MaZulu vanoti isifebe (prostitute, habitually immoral person) kureva chipfeve.