Tsika (culture, habit, manner, custom) kana ichitaurwa pamusoro peboka revanhu izwi rinoreva kuhwerengedzwa kwezvinhu zvinosanganisira: mafungiro avo, zvavanotenda kwazviri, zvavanokoshesa nokuyeresa, uye ruzivo rwavainarwo. Tsika dzinosiyana pakati pemapoka evanhu akasiyana uye dzinosiyanawo nokufamba kwenguva muboka rimwechete revanhu.

Tsika dzeVaShona dzinoti mwanasikana haagari nemurume asina kubvisirwa roora.

Mamwe MazwiEdit

Mitauro yeBantuEdit

  • BaKalanga vanoti lenje (custom; tradition). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Chirenje?
  • VaKongo vanoti fu kana nza (n. custom, manner, habit, style, practice, rule, nature, disposition, conduct, behaviour, usage, fashion, way).
  • VaYao vanoti msangu (a habit, a characteristic).
  • VaDigo vanoti miko (custom, taboo) kureva mutemo yzvirango?.
  • VaTonga vanoti chimbo (custom) kureva tsika.
  • VaTonga vanoti ciyanza (custom, scenario) kureva tsika kana mutowo.