Tsika (culture, habit, manner, custom) kana ichitaurwa pamusoro peboka revanhu izwi rinoreva kuhwerengedzwa kwezvinhu zvinosanganisira: mafungiro avo, zvavanotenda kwazviri, zvavanokoshesa nokuyeresa, uye ruzivo rwavainarwo. Tsika dzinosiyana pakati pemapoka evanhu akasiyana uye dzinosiyanawo nokufamba kwenguva muboka rimwechete revanhu.

Tsika dzeVaShona dzinoti mwanasikana haagari nemurume asina kubvisirwa roora.

Mamwe Mazwi chinjirudza

Mitauro yeAfrika chinjirudza

  • BaKalanga vanoti lenje (custom; tradition). Kinande vanoti ebihaniríro (n. traditional beliefs).
  • MaZulu vanoti ukumo (Standing custom) kureva tsika dzagara dziriko. Mamwe mazwi: umkhu6a (custom, practice, conduct).
  • VaDigo vanoti miko (custom, taboo) kureva miko. VaTonga vanoti chimbo (custom) kureva tsika.
  • VaTonga vanoti ciyanza (custom, scenario) kureva tsika kana mutowo. VaGwere vanoti buwangwa (n. culture).
  • VaRwanda vanoti umuhango (n. custom). Waalii vanoti dangkaari (n. tradition).