Chipo (huwandu)

Shoko rokuti chipo, chifo, kana chifu (Approximately, about, almost) rinotaurwa kureva huwandu hunoda kunosvika hwataurwa. Vatauri kune mamwe matunhu vanoti chifu kana chifo.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Pataari kudai chifo chokupedza chikamu chehafu yegore.
  • Chipo chezana revarume vakaunganako kuRufaro pamusangano.