• Dzinde kana dzinda (stool of grain or other plant).
  • Dzinde (Butt).
  • Dzinde (stalk of plant, stubble, stump of a plant or tree) zvichireva chikamu cheruva kana chezvirimwa chinomera kubva muvhu.Pakaita hura nomwe padzinde rimwe: there were seven ears on one stalk.

Mitauro YeAfrika chinjirudza

  • Nyanja inoti tsinde, sinde (n. base of stalk) kureva dzinde.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.