• Chenyu (yours, your - refers to a singular thing owned or to something not counted). Sokuti chimuti chenyu kana chibage chenyu.
  • Zvenyu (yours; your - plurality of owners or owned by adult). Sokuti - zvivi zvenyu.
  • Kenyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult). Sokuti - kamba kenyu.
  • Penyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult. Also locative of the thing owned). Sokuti - pamba penyu
  • Menyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult. Also refers to the inside/internal of the thing owned). Sokuti - Mumba menyu
  • Wenyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult). Sokuti - mudzidzisi wenyu.
  • Venyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult). Sokuti - vana venyu.
  • Kwenyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult). Sokuti - kumba kwenyu.
  • Twenyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult). Sokuti - tumba twenyu.
  • Rwenyu (yours, your - plurality of owners or owned by adult). Sokuti ruwoko rwenyu.

Mitauro yeBantu

chinjirudza