Mitauro yeAfrika

chinjirudza
  • Dinka inoti kol (v. steal a goat that has gone astray) kuba mbudzi yakarasika.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.