• Gute (Act of surrounding, encircling) apa kureva kukuta kana kukomberedza. Vanhu vainge vakaita gute vachionekana naye: the people crowded round him to say farewell.
  • Gute (Place where waterberry trees grow) apa kureva nzvimbo ine miti yehute yakawanda.
  • Gute kana makute (Cloud that obscures the sun) apa makore akadzikatidza zuva.

Mamwe Mazwi chinjirudza

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

  • Vanhu vainge vakaita gute vachionekana naye: the people crowded round him to say farewell.

Mazwi eBantu chinjirudza

  • VaRwanda vanoti guterana (v.i. to come together; to gather together, to meet) vachireva kuungana kana kuuya panzvimbo imwe.
  • VaRwanda vanoti guteranya (v.t. to gather together) vachireva kuunganidza.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.