• Hacha apa kureva muchero wemuti wemuhacha.
  • Hacha (Very small shelter built for a sick person outside of village) apa kureva imba inovakirwa murwere kunze kwemusha.


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.