Jogo mutauro unowanikwa kuGhana.

 • Jogo inoti funu (a bark of a tree) kureva gwati remuti. Fananidzai nokuti kufunura?
 • Jogo inoti daa (n. Mouth, beak, bill, point) kureva muromo. Mamwe mazwi: sa (n. Chief).
 • Jogo inoti ga (n. Half). Fananidzai nokuti gama? Kura (be old).
 • Jogo inoti bayasa (n. Cultivate). Mamwe mazwi: layiri (n. Promise).
 • Jogo inoti taawa (n. Turtle). Mamwe mazwi: tayama (crawl - lizard).
 • Jogo inoti dende (spy on). Mamwe mazwi: bila (loincloth).
 • Jogo inoti mafala (n. Seven). Mamwe mazwi baradzi (n. Blessing).
 • Jogo inoti kua (n. Sea). Mamwe mazwi: kurubi (n. Festival).
 • Jogo inoti nyin (n. Tooth). Mamwe mazwi: bulu (n. Hand, arm).
 • Jogo inoti yeli (v. Wake up). Mamwe mazwi: nyii (life). Nyiima (be alive). Nara (n. Face of something, forward; in front, before).
 • Jogo inoti nyadiri (girl). Mamwe mazwi: mwari (n. Muzukuru). Kabila (n. Clan).
 • Jogo inoti jama (crowd). Fananidzai nokuti dzama? Saya (n. Season).
 • Jogo inoti doli (n. Alcohol, beer, wine, mead). Mamwe mazwi: dzindza (spill, spread).
 • Jogo inoti suo (n. Concubine). Mamwe mazwi: nyii (life). Nyiima (be alive). Bara (n. Open space).
 • Jogo inoti daraja (v. Honour). Mamwe mazwi: gbaya (n. Hardship, distress). Dala (n. Lake).
 • Jogo inoti nyaa (n. Woman). Mamwe mazwi: mara (rule over, dominate).
 • Jogo inoti kuru (n. Heap). Mamwe mazwi: jese (n. Thread).
 • Jogo inoti baya (n. Field) - Fananidzai nokuti rubaya. Mamwe mazwi: baya (poison on an arrow, venom).
 • Jogo inoti teye (truth). Mamwe mazwi: edaasa (sharpen knife or arrow). Edaata (be sharp).
 • Jogo inoti sra (caress). Mamwe mazwi: tasa (bowl) - Fananidzai nokuti Mutasa?
 • Jogo inoti kon (door, doorway cover) kureva gonhi. Mamwe mazwi: konto (fishhook).
 • Jogo inoti ganga (n. Grasshopper). Mamwe mazwi: taya (n. Sheep).