Pink candle burning looped.gif

Kenduru (kureva candle) kana Kyanduru.

Chikaranga chinoti Kandyera (kana kandhlera).

Tarisai futiChinjirudza