Chikaranga

Chikaranga (Karanga language) kana Karanga mutauro unotaurwa muguta maMasvingo munyika yeZimbabwe. Chikaranga mutauro wedzinza reVashona, uye sezvinoita mitauro yechiNguni mitauro yechiShona inonzwisisika kuvamwe vemarudzi eDzinza rechiShona senge: Bazezuru, Samanyika, Mandau uye Makorekore.

Makaranga
Mutauro Chikaranga
Vatauri 8.5 mazanazana
Mutauronyina Mitauronyina eChikaranga
  • Duma, Jena, Mhari (Mari), Ngova, Govera
  • Venda (kwete Tshivenda)
  • Nyubi (yaitaurwa kuMatabeleland nyika isati yatorwa neVarungu, asi yakafa).
Mhuri yemutauro Bantu
  • Shona
  • S14 (Karanga)
Nzvimbo Masvingo

Midlands Province

  • Mberengwa districts
  • Zvishavane districts
Nyika Zimbabwe

TsananguroEdit

Vanhu vechiKaranga nemutauro zvakabatana zvakanyanya nevaKalanga vachigovana zvakafanana mumutauro uye nemitauro. Nekudaro, izvo zviviri hazvisi zvinonzwisisika sezvo mutsauko mujogirafi wakonzera kuti mitauro miviri ikure zvakasiyana.

  • Duramazwi reChiKaranga rinowanikwa paGoogle pagwaro rinonzi AManualoftheChikarangaLanguage_10727652.pdf