Kuchinya, kuchinyikara, kuchinyidza kana kushatisa (damage, destroy, spoil, waste, ruin, extravagant) zvinotaura kushandisa nhando kwechinhu chiri kufanirwa kunge chakachengetedzeka kana kushatiswa kwokuti hachizoshandazwe nenzira yakarurama.

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

  • Usachinya sipo vamwe vanoda kugezawo - do not waste the soap others want to bath.
  • Chinyiko, nyamadzi, nyangadzo (waste materials, loss) zvoreva zvacho zvarasika.
  • Kuchinyika (be damaged, spoiled) kureva kushatiswa, kushatsa, kana kuipisa.
  • Usa chinya mafuta ekubikisa: do not waste the cooking oil.

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • VaGiryama vanoti kuononga (to damage; to destroy, to spoil) vachireva kuwondonga kana kuondonga.
  • Nyungwe inoti -dzongeka (v. ruin) kureva kudzongeka. Maconde inoti -ondonga (to destroy) kureva kuwondonga.
  • Barotse vanoti businyi (n. act causing damage) kureva huchinyi.
  • Basotho vanoti ho senya (to waste; to spoil; to damage) kureva kuchinya.
  • MaVenda vanoti -tshinya kana -tshinyadza (v. damage) kureva kuchinya. Mamwe mazwi: tshinyalo; tshinyadzo (n. damage).