Kugombedzera (compel by force of arguement) kushandisa hungwari hwemashoko kana unhari hwekugona kutaura nechinangwa chokuti vanhu vaite zvaunoda kuti zviitwe.

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

 • Kugombedza (1. Intercept. 2. Struggle with another for possession of an object. 3. Weaken especially at knees).
 • Baba naamai havafaniri kugombedza mwana: mother and father should not vie with each other for the affection of their child. *Uya undigombedze mhuru ndichikama: come and keep the calf away while I am milking.
 • Heino nhabvu, uyai mugombedzane: here is a ball, try to take it from each other.
 • Gombedzanwa kana magombedzanwa (Plaything; sport; butt),
 • Kugomba (Feel need of. Fail to obtain) zvinoreva kushaya.
 • Munyori akaitwa gombedzanwa nasachigaro nasahomwe: the secretary became the sport of the chairman and urer.
 • Kugombedzeka (Hint. Complain mildly).
 • Murwendo akagomberwa mabvi nenzara: the traveller was weak at the knees from hunger.
 • Gombe, gombwe kana gongwa (influential person, very rich man).
 • Kugunun'una (to complain).
 • Sazita kana Sakuwana (Chief Person).

Chirevo chinjirudza

 • Mugomberi wemhuru unonwa mutuvi: the one who helps to keep the calf from the udder is given the whey.

Mitauro yeBantu chinjirudza