Kurerutsa Mutauro

chinjirudza
  • Hazvinei akanga akaokwa nembwa akazotakanurwa nehanzvadzi yake Chamapiwa.
  • kokwe (ideophone of 1. Surrounding or being surrounded, 2. of co-operating).

Mitauro yeBantu

chinjirudza
  • Nyanja vanoti kukokera (to sweep around an island as a boat). Lugwere vanoti kukoka (v. to load).
  • AmaZulu vanoti ukukhokha (draw out ready to attack, ready to strike) vachireva kukoka - sokuti kukoka chibhakera.
  • MaZulu vanoti ukukhokha (exhibit, take out ready to show) kubuditsa kuti utaridze - sokuti ukukhokha ulimi kureva kubuditsa rurimi kuti ruonekwe.
  • MaZulu vanoti Imithi isikhokhe izimbali (The trees are now putting forth flowers) kureva miti yabuditsa maruva.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.