• Kunema (smart, dressy and so perhaps to be vain as to one's appearance).
  • Kunema (to abuse jokingly) zvinoreva kutuka mukuseka.


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.