Kupfumba

  • Kupfumba (to form a fist) zvinoreva kupetera chanza kuti chiite chibhakera.
  • Kupfumba (to become established, distinct or pronounced).

Mitauro yeBantuEdit

  • VaWanga vanoti okhufumbara (hold in the clenched hand; take a handful) vachireva kupfumbata.
  • VaWanga vanoti okhufumbira (surround, enclose) vachireva kupfumbira.
  • VaWanga vanoti okhufumba (fold, bend) vachireva kupeta.


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.