Kusvika (to arrive, until) zvinoreva kubata nzvimbo yanga yakanangwa nerwendo.

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

  • Vaenzi vakabva kwaGutu vakasvikira kwaTete Sarudzai.
  • Ndasvikirwa nemweni.
  • Vasvikopfuurira kutsime: She arrive and went to the well.
  • Handisati ndamuona chiendero chaakaita kusvika pazuva ranhasi.
  • Ngirosi mbiri dzakaguma Sodhoma madeekoni ...: The two angels arrived at Sodom in the evening ... (Genesis 19:1 [[Bhaibheri reChiNdau).

Mamwe Mazwi chinjirudza