• Kutama musha (to migrate; move house).
  • Kutama (being in need; lacking; deficiency; poverty).

Mitauro yeAfrika

chinjirudza
  • Nyama yangu yaonda nokutama mafuta. (Psalm 109:24 - Bhaibheri reChiNdau)
  • Bushong vanoti kutama (v. to be depressed with sorrow; be despondent; joyless, be melancholy or solemn, be morbid, be pensive, pine, pout). 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.