Dare reMhosva

(runangakatsva kubva kuKutonga mhosva)

Dare reMhosva inzvimbo ine munhu akagadzwa kuti aite basa rokutonga mhosva pakati pavanhu, mapato, zvikwata kana masangano anenge atadzirana.

Tsumo chinjirudza

 • Chapadare chakandwa parurimi rwavapfuuri, chomumba chiri mumhepo. The issue brought to the chief's court is thrown to the public but that within the house is still in the air.
 • Chaiswa padare chakwidzwa panhura, chomumba chiri mumhepo. That brought to the chief's court is placed before the court; that within the house is still in the air.
 • Muranda nyangonaka sei haatongerwi mhosva asipo. However good a servant may be, he must not be tried in his absence.
 • Kupara mhosva hakuna mutongi. Committing a crime knows no judge.
 • Kupara mhosva hakuna munatsi. Committing a crime knows no upright man
 • Kuposha ndokwavanhu. To err is human.

Mitauro yeBantu chinjirudza

 • Vatauri veKikuyu vanoti kochira (to decide).
 • Vatauri veKikuyu vanoti chira (decision).
 • Mururimi rweKinyarwanda vanoti iteko (rule).
 • Mururimi rweKinyarwanda vanoti gutegeka (to rule; govern).
 • VaLozi vanoti buatuli (n. profession of a judge, manner of judging).