Kuzendemura

Kuzendemura (doing on a large scale) zvinoreva kuita kana kuvaka chinhu chichiitwa chiri chine mumhu mukuru. Munhu akavaka imba huru sedzenowanikwa kuMandara anonzi akazendemura rino zimba.

Munhu ane mumhu mukuru anonzi zinzende.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Munda wakadzendemuka zvandakanga ndisingafungiri: the field has grown much larger than I anticipated.
  • Dzendemura imba: build a big house.