Muchidzidzo chezvipenyu mapapu kana mazazu (Lungs in English) inhengo yemuviri munotambirwa mweya watinofema uchisanagana neropa rinonyungiditsa oxygen iri mumweya uyu. Ndimo zvakare munodzoka ropa rinenge rabva kunhengo dzose dzemuviri richizosiya Carbon dioxide inenge yagadzirwa nedzimwe nhengo. Pahumwe anonzi bapu kana zazu.

Mitauro yeBantu

chinjirudza