Udorongodzwa hwe mavara

(runangakatsva kubva kuMazita e mavara)

Udorongodzwa unowu unorakidza mhando dzezvidorongodzwa zvidoko zve mavara zvichienderana ne bhii rokutanga remuvara, kubva kuna: A–F, G–M, kusvika kuna N–Z. Udorongodzwa hwuno hwunorakidza mwienzaniso yemivara ne mazita.

Mavara emapezhura

Udorongodzwa hwe muvara chinjirudza

A chinjirudza