Ruvara kana muvara zvinodudza kudaira kweziso richipirikira mhando dzechiedza apo richinge ragamuchira chiedza chine hurefu wemasaisai hwakasiyana. Chiedza, chidimbu chenangazira regetsimagineti -electromagnetic spectrum. Chiedza chinowanikwa chiine mhando dzeruvara ese anozivikanwa. Kuwonekwa kunoitwa mavara (colour) neziso kunoitika apo chiedza chinowira pachinhu chingava chipfeko kana chii. Ngatimboti chiedza chawira pachiro chitsvuku (red). Chinoita kuti ziso rizowona ruvara rutsvuku urwu ndechekuti, dzimwe mhando dzemuvara dzinonwira pachipfeko ichi asi chipfeko chinohwitudza (reflects) ruvara rutsvuku. Nokudaro ziso rinowona ruvara rutsvuku chete.

Zvakanaka kuwonesana kuti chiedza chine hunyambiri; chingawonekwa sesebhe (matter) uye chingawonekwa semasaisai.

Mazita eChiShona emhando dzeruvara anowanikwa mutafura inotevera;

Mamwe mashokoEdit

  • Deko renzviru (Dark brown (lit: shell of fruit of Wild Medlar). Ano utema hwedeko renzviru: he is dark brown in colour.
  • Chisambi (Red check pattern).
  • Manjenjenje Brilliance (loudness) of colours; 2. Bright flames).

Mashoko aya anotaurwa kuKalanga:

  • Panguka (become discolored; fade as of a flower or some color).
  • Pangula (cause to become discolored).

ChiBantuEdit