Chivhenda

(runangakatsva kubva kuVenda)

Chivhenda (Vhe: Tshivenda) kana Vhenda, mutauro weBantu unowanikwa kuZimbabwe neAfurika Chamhembe. Chivhenda chinehukama hwuri pedyo ne Chishona kunyanya Chikaranga ne Chindau (zvishoma), nekuda kwazvo zvese Chishona ne Chivhenda chakaita kakufana pakutaurwa uye mashoko mazhinji anoshandiswa zvimwe kunyangwe achigona kupereterwa zvakatisiyanei.

Zvinonzi Chivhenda, ne mitauro ye Chivanhu senge Chikaranga zvakatangira kubva kuChikalanga, asi Chivhenda chaka influwenzwa ne Chipedhi (Sepedi).

Bumbiro reMabhi

chinjirudza

Chivhenda chinonyorwa chichishandiswa bumbiro re mabhi reChiratini, asi mabhi acho anonyorwa zvichienderana ne mainzwi e Chivhenda.

Mabhi e Chivhenda
A a B b (C c) D d Ḓ ḓ E e F f G g
H h I i (J j) K k L l Ḽ ḽ M m N n
Ṋ ṋ Ṅ ṅ O o P p (Q q) R r S s T t
Ṱ ṱ U u V v W w X x Y y Z z

Pamusoro pezvo, iriko keruro inogona kushandiswa kunyora Chivhenda. Pane keruro mbiri dzinogona kushandiswa kunyora Chivhenda asi pane imwechete inozivikwa kwazvo inonzi Ditema tsa Dinoko uye muChivhenda unonzi "Luṱhofunḓeraru lwa Mibvumo". Ditema tsa Dinoko ndeye mitauro yese yekuAfurika Chamhembe.

Imwe keruro inonzi Mwangwego yakasikwa na Nolence Mwangwego kunyora mitauro ye kuMarawi uye mitauro yekuChamhembe cheAfurika zve.

Chivhenda ne Chishona

chinjirudza

Chivhenda ne Chishona kunyangwe chichinzwika zvakatifananei zvinonyorwa zvakasiyana, muenzaniso pakunyorwa kweChivhenda "vh" anoshandiswa panoshandiswa "v" muChishona, saka isu patinoti "vanhu" ivo vanonyora vachiti "vhathu". Va na Vha zvinotaurwa zvimwechete sezvinoitwa neChikalanga ne Chishona panoshandiswa Ba na Va zvimwe.

Chivhenda Chishona Tsananguro
khotsi baba
 • tate, bambo/abambo, atsano
ḓuvha zuva rinotaurwa sokuti "dhuva"
 • ḓu anotaurwa sekuti "dhu" kuChishona
 • vha anotaurwa sokuti "va" kuChishona,
tshikolo chikoro Rinotaurwa sokuti "Chikolo"
 • Chivhenda chagara chichishandisa L.
 • Tsh anoutaurwa sa "ch"
ndala nzara, zhara
ndo takala ndofara, ndodakara

[ndinofara]

fungai Chindau,
 • Kudakara zvinoreva kufara kuChindau.
 • MuChishona ndino anoumba Ndo
lini riinhi
madekwana madekwana, madeko Zvinoreketwa zvimwechete
 • de anoutaurwa zvimwe sokuChishona
 • ḓe ane ka-maki pazasi anotaurwa sa "dhe"
vhona ona, vona
tafula tafura
thumbu nhumbu, mimba, pamwiri
musidzana musikana
mutukana mukomana
Swondaha svondo, sondo swo anoutaurwa sa "svo"
Musumbuluwo muvhuro pamwe sokuti svumbunuro
Lavhuvhili chipiri rinotaurwa sokuti lavuvili (kureva rauviri)
Lavhuraru Chitatu fungai Chikaranga
 • vhuraru ndi "vutatu/utatu"
Lavhuna China
Lavhutanu Chishanu
Mugivhela Mugovera

Mabviro eruzivo

chinjirudza
 1. https://www.math.lsu.edu/~zgersh2/tshivenda.pdf
 2. https://core.ac.uk/download/pdf/43176418.pdf
 3. https://dokumen.site/download/english-venda-dictionarypdf-a5b39f117c2335