Mambwe-Lungu

(Redirected from VaMambwe)

Cilungu mutauro unowanikwa kuchamhembe kweTanzania nekumusoro kweZambia. Cilungu chinoda kufanana neMambwe, pane musiyano mushoma.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • VaLungu vanoti mwana (child) kureva mwana.
 • VaLungu vanoti umuntu (person) kureva munhu.
 • VaLungu vanoti umuti (a tree) kureva muti.
 • VaLungu vanoti ukuzika (to be deep) kureva kudzika.
 • VaLungu vanoti ukuluka (to weave) kureva kuruka.
 • VaLungu vanoti ukuciisa (v. to iron) kureva kuchisa.
 • VaLungu vanoti imbaazo (n. carving axe) kureva mbezo.
 • VaLungu vanoti ingoma (n. drum) kureva ngoma.
 • VaLungu vanoti mootoka (n. car) motokari.
 • VaLungu vanoti musato (n. python) kureva shato.
 • VaLungu vanoti beleenga (to read) kureva kuverenga.
 • VaLungu vanoti loondolola (to explain) kureva kurondedzera.
 • VaLungu vanoti amiino (teeth) kureva meno.
 • VaLungu vanoti ukunzi (outside) kureva kunze kana panze.
 • VaLungu vanoti umoto (n. fire) kureva moto.
 • VaLungu vanoti ipapiko (wing) kureva bapiro.
 • VaLungu vanoti inzovu (elephant) kureva nzou.
 • VaLungu vanoti ukutemwa (to love) kureva kuda.
 • VaLungu vanoti ukutemwaana (to love each other) kureva kudanana.
 • VaLungu vanoti ukutemwiiwa (to be loved) kureva kudiwa.
 • VaMambwe vanoti -pola (to be in good health; to be well, better) kureva kupora kuchirwere.

Mamwe MazwiEdit

 • VaLungu vanoti umutungulu (a piece of land) kureva vhu.
 • VaLungu vanoti nganda (n. house) kureva imba.
 • VaLungu vanoti mkombe (old man) kureva harahwa.
 • VaLungu vanoti chisaka (maize) kureva chibage.
 • VaLungu vanoti umukota (n. stick) kureva chimuti.
 • VaLungu vanoti ichisu (knife) kureva banga.
 • VaLungu vanoti leta (bring) kureva kuunza.
 • VaLungu vanoti umukazyaana (n. girl) kureva musikana.

ZvakakochekerwaEdit


[1][2]

 1. https://www.academia.edu/8385954/OBJECT_MARKING_IN_LUNGU
 2. https://www.albany.edu/~lb527/index_files/Cilungu.pdf