Mwana (Nge. Child) kana n'wana izwi rinoreva vanu vakazvarwa naBaba na Mai. Rinoshandiswazve kureva vanhu vachiri vadiki vari pasi pezera remakore gumi nemanomwe (18). Takatarisana nevanhu vana vanotarisirwa kuti vange vachiri pasi pehutongi hwevabereki vavo, vachichengetwa nekutungamirwa nevabereki vavo. Zera rokunge vanhu vachinzi vana rinosiyana nokusiyana kunoita: tsika, nyika, rudzi, chitendero, zvichingodaro.

Mwana
Vana

Kuchitendero chechiJudah munhu anoyaruka kunzi akura ava murume kana kuti mukadzi pamakore gumi nematatu (13) ekuberekwa; panguva iyi panoitwa mabiko anonzi barmitzvah kana kuti batmitzvah.

Uzhinji we shokoro rokuti mwana ndi Vana kana Wana.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
  • Hwana (childhood; characteristics and attributes of childhood).
  • Vana chipo chibva kuna Mwari.
  • Vana vemusanya uno havana tsika. Apa kureva: The children of today have no manners.
  • Hwerera (Numerous offspring).

Mazwi e Chibantu

chinjirudza
  • Luwanga vanoti omwana kureva mwana. Barotse vanoti bwanana (childhood). Zigula vanoti mvyalo (n. an offspring) kureva mwana.
  • Lenje vanoti mwana (n. 1. a person, 2. child, a son or daughter, 3. one who is dependent upon another) kureva munhu, mwana kana murerwa.
  • Lenje vanoti mwanakashi (n. woman, a female person, a wife) kureva munhukadzi kana mukadzi wemunhu.
  • Kimbundu vanoti muana kureva mwana. Mamwe mazwi: rivalu, uvalu (n. offspring, progeny) kureva mwana.
  • VaTonga vanoti mwana mulombe (n. male child) kureva mwanakomana. Mamwe mazwi: mwana musimbi kureva mwanasikana.
  • VaMambwe vanoti ukwasi (n. offspring, progeny, procreation) kureva vana. VaGulu vanoti chali kana vyali (n. child, little children).