Mhodzigetsi

Izwi rokuti Mhodzigetsi riri kushandiswa pano kuturikira chinonzi electron kuEnglish. Mhodzigetsi imheurirwa dzinofambisa magetsi atinoshandisa angava achibva mugwenya remagetsi kana mubhatiri. Mhodzigetsi dzinowanikwa mumaboterero eatomu ye dizine chaji yakahwarara (-ve negative charge).