Mhombwe

Mhombwe zvinoreva murume anorara nemunhukadzi uyo asina kuroora. Shoko iri rinokwanisawo kushandiswa pamunhukadzi anorara pabonde nemurume waasina kuroorana naye.

  • Muchindi (Adulterer, fornicator) zvinoreva mhombwe.

TsikaEdit

Mubhaibheri mutemo wechinomwe (7) pamitemo gumi yaMwari unoti "Usaite hupombwe".

Patsika nemitemo wemaZimbabwe, hupombwe imhosva inoripiswa.