Muchinjikwa (kureva cross) semuchinjikwa wakapomerwa Jeso kana muchinjikwa wemasvomhu.