Mukwati

Mitauro yeAfrikaEdit

  • Olunyaneka inoti okukuata (v. grab; grasp; sieze; hold; catch).


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.