Musi weSvondo ndiwo musi wekutanga wevhiki rinoreverwa nemuvhuro. KumaKristu mazhinji Svondo ndiro zuva rokuenda kuKereke uye izuva rekuzorora.

Kana kuchitevedzwa chinamato chemaJudah, Mugovera ndiwo Sabata kwete Svondo.

Mitauro yeBantu chinjirudza