Shoko rokuti MUNZVI riri kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi GPS kana Geographic Positioning System kuEnglish. KuChiShona GPS yadudzirwa ichinzi Mutandira Unopangidza Nzvimbo zvichireva gwaro rinoshandiswa kunongedza, nzira dzinosvitsa panzvimbo iri kutsvaga nemutyairi kana munhu ari parwendo.

Pakutaura muchidimbu mutandira weGPS uchanzi MUNZVI, izwi iri richinyorwa nemabhii makuru. Nokumwe kutaura kunoreruka tingati Muchina Unopangidza Nzvimbo - muchidimbu zita ndiro rimwero rokuti MUNZVI.

Kurerutsa Mutauro

chinjirudza