Nyanzvi

Nyanzvi (expert muChirungu) zvinoreva munhu anoziva (kana kugona) zvakanyanya pamusoro pechinhu chiri kutaurwa nezvacho. Nyanzvi ingava nyanzvi yezvedzidzo kana nhabvu.


Mamwe mashoko anoshandiswa kureva nyanzvi ndiwo anoti: chikwapuro, godzi, shasha.

Njenda (skillfull person, wily person - skilled at gaining an advantage, especially deceitfully).

Mamwe MazwiEdit

  • Ndizvo nduna, vakuru voumambo, vatongi venharaunda, vapangi, vangwariri vepfuma, vaiyanisi vendaa, vatongi vendaa, nevatongi veshe venyika, vakaunganidzwa pamwepo: So the satraps, prefects, governors, advisers, treasurers, judges, magistrates and all the other provincial officials assembled (Daniel 3:3 Bhaibheri reChiNdau).