Rukodzi

Rukodzi kana kuti ruvango (Hawk in English) ishiri inowanikwa musango muno muAfrica uye kuNorth America neAustralia. Rukodzi runodya nhiyo kumamisha kune huku dzinofamba panze dzisiri muchikwere kana kuti zumbu.

African Goshawk RWD2.jpg

Vamwe vanoti godzi kana riri rimwe, awanda voti makodzi.

Mitauro yeBantuEdit