Mambwe-Lungu

(runangakatsva kubva kuVaLungu)

Cilungu mutauro unowanikwa kuchamhembe kweTanzania nekumusoro kweZambia. Cilungu chinoda kufanana neMambwe, pane musiyano mushoma.

Mazwi Anotodza Shona

chinjirudza
 • Lungu inoti mwana (child) kureva mwana.
 • Lungu inoti umuntu (person) kureva munhu.
 • Lungu inoti umuti (a tree) kureva muti.
 • Lungu inoti ukuzika (to be deep) kureva kudzika.
 • Lungu inoti ukuluka (to weave) kureva kuruka.
 • Lungu inoti ukuciisa (v. to iron) kureva kuchisa.
 • Lungu inoti imbaazo (n. carving axe) kureva mbezo.
 • Lungu inoti ingoma (n. drum) kureva ngoma.
 • Lungu inoti mootoka (n. car) motokari.
 • Lungu inoti musato (n. python) kureva shato.
 • Lungu inoti beleenga (to read) kureva kuverenga.
 • Lungu inoti loondolola (to explain) kureva kurondedzera.
 • Lungu inoti amiino (teeth) kureva meno.
 • Lungu inoti ukunzi (outside) kureva kunze kana panze.
 • Lungu inoti umoto (n. fire) kureva moto.
 • Lungu inoti ipapiko (wing) kureva bapiro.
 • Lungu inoti inzovu (elephant) kureva nzou.
 • Lungu inoti ukutemwa (to love) kureva kuda.
 • Lungu inoti ukutemwaana (to love each other) kureva kudanana.
 • Lungu inoti ukutemwiiwa (to be loved) kureva kudiwa.
 • VaMambwe vanoti -pola (to be in good health; to be well, better) kureva kupora kuchirwere.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
 • Lungu inoti umutungulu (a piece of land) kureva vhu.
 • Lungu inoti nganda (n. house) kureva imba.
 • Lungu inoti mkombe (old man) kureva harahwa.
 • Lungu inoti chisaka (maize) kureva chibage.
 • Lungu inoti umukota (n. stick) kureva chimuti.
 • Lungu inoti ichisu (knife) kureva banga.
 • Lungu inoti leta (bring) kureva kuunza.
 • Lungu inoti umukazyaana (n. girl) kureva musikana.

Zvakakochekerwa

chinjirudza


[1] [2]

 1. https://www.academia.edu/8385954/OBJECT_MARKING_IN_LUNGU
 2. https://www.albany.edu/~lb527/index_files/Cilungu.pdf