Ufungisiso (kureva meditation) kubva pashoko rokuti Kufungisisa, chiito chinoitwa nemunhu muhorera[1] pachake achishandisa muitiro – senge mindfulness, kana kufokasa pfungwa pachinhu chachona, nhondero, kana changamukokuzvipingura parubindikito ne ruziviso, uye kusvika pakuva nepfungwa yakajeka, ne rudekaro rwe manzwiro uye kuvanorugadzikano.

MashokoChinjirudza

Mabviro eruzivo:Chinjirudza

  1. https://vashona.com/en/dictionary/en/individual