Umambo (kureva Kingdom; mornachy) ishoko reChishona rinotsanganura nzvimbo inotongwa naMambo kana Mambokadzi, uye munhu kana vanhu vedzinza emadzimambo.

Ringai zve:

chinjirudza