Vagiriki kana Vahheleni (kana futi sokunyorwa kumwe Wagiriki, Chigiriki: Έλληνες, Éllines) ruchava rwe boka re vanhu uye dhidhizha rinobva kuMabvazuva eMedhiteraniya uye Bhahari Tema, zvichirevwa Vugiriki ne Saipurasi, asi futiwo rufaru rwe chisi cheMasedhoni, chamhembe cheArubhaniya, zvikamu zveItari, Anatoriya, Ponthusi uye zvikamu zve Ijipita. Kasina kuwanda vanhu vechiGiriki vanowanikwa wo mudzimwe nyika dzinopoteredza Bhahari re Medhiteraniya.