• Bande reMuchero (Element, place frequented where wild fruit is found in it's season)
  • Bande (scale of fish, peel, shell of tortoise).
  • Bande kana gwati (section of bark of a tree that has been removed, often used as a dust-pan).
  • Bande, chipande kana chisikana (First sprout of planted millet or rice).
  • Bande kana ndima (Part of field allotted to person to weed).

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • VaDigo vanoti uphande kana phande (side, direction, piece, portion, direction, a certain part, region, district, part of a town or country).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.