Bhomba (bomb in English) chombo chinoputika chichikanda simbi nemweya wakawanda unopisa. Simbi dzinokandwa dzinokwanisa kubaya munhu zvokufa. Mweya unopisa unobva pabhomba unoputitsa dzimba nokuda kwokupisa uye kuwanda kwawo. Mweya uyu unouraya zvakare kana uchinge wafemewa.

B-2 Spirit bombing, 1994.jpg

Munguva yehondo mabhomba anokwaniswa kudonhedzwa kubva mundege.