Chamhembe

Chamhembe (Chingezi: south) Kuzasi kana Zasi kwenyika kudivi riri kwakapesana nokumaodzanyemba, uye kunenge kuri kurudyi kana munhu akatarisa kumabvazuva.

Mamwe mashandisirwoEdit

Mitauro ye ChibantuEdit