Chige'ezi

Chigeʽezi (ግዕዝ, Gəʿəz, dzimwe nguva muuvaranomwe unonzi Chiitopiya Chekare) mutauro wekare weChishemu (Chisemiti) cheItopiya. Mutauro uyu unobva kunzvimbo yava kunzi kuchamhembe kweItopiya ne Eritiriya.

Chige'ezi muChige'ezi
N'wadhi rakanyorwa muChige'ezi

ZvinzvoveraEdit

Chimodzashemu (proto-semitic)

  • a /æ/ or /ɐ/ (senge muChitigrinya) < Chimodzashemu*a
  • u /u/ < Chimodzashemu*ū
  • i /i/ < Chimodzashemu*ī
  • ā /aː/ < Chimodzashemu*ā; later a
  • e /e/ < Chimodzashemu*ay
  • ə /ɨ/ < Chimodzashemu*i, *u
  • o /o/ < Chimodzashemu*aw

ZvinzvanyiraEdit

chirevo h l m ś r s b t n ʾ
Chigeʽezi
chirevo k w ʿ z y d g ṣ́ f p
Chigeʽezi