• dendema (ideophone of Sitting upright).
  • Kudendemadza kana kutega (Make to sit up straight. 2. Set up)
  • Kudendemara (Sit up straight. 2. Sit comfortably).
  • Dendemadza mwana pachigaro: make the child sit up straight on the chair.

Chitendero chinjirudza

  • Psalm 9:3 .... wakagara padendemaro uchitonga nokururama.

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • Lomwe vanoti malo (n. place) kureva nzvimbo.
  • Duala vanoti mutenda (n. hardness, erection). Duala vanoti nu moto e mutenda (this man is still standing).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.