• Dimba (1. Door which is solid, 2. Doorway, 3. Doorsill, 4. threshold).
  • Dimba (To find by chance). Ndadimba churu chine hohwa hwehuvhe.
  • Dimba reMupunga kana doro remupunga (1.Rice field, 2. Tsenza plot, 3. Cultivated riverside land).

Mitauro yeAfrikaEdit

  • Chewa neMang'anja vanoti dimba kana madimba (alluvial soil on the bank of a stream).
  • Kimbundu vanoti dimba kana madimba (n. danger, hazard, risk, peril).


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.