Dzidzo (Education kuChirungu) inoreva zvose zvine chekuita nekuwana ruzivo, zvikurusei ruzivo rwunowanikwa kuburikidza nekuenda kuchikoro.